• Furu malt med TreStjerner Gulvmaling Blank, 100 Hvit

Personvern

Opphavsrettslig informasjon

Copyright 2011 Scanox AS/TreStjerner. Innholdet på Scanox sitt nettsted er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk, annen norsk lovgivning og internasjonale avtaler. Bruk i strid med denne lovgivningen vil bli påtalt.

Ansvarserklæring

Scanox sitt mål er at våre nettsteder alltid skal være oppdatert. Vi kan likevel ikke påta oss noen form for ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet. Vi påtar oss heller ikke ansvar for innhold i noe nettsted som du kan få tilgang til gjennom våre lenker.

Personvern for trestjerner.no

Besøk på dette nettstedet registreres som anonym informasjon. Informasjonen brukes til statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets funksjonalitet. Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger. Til denne målingen brukes cookies og script fra analyseverktøyet Google Analytics.

Overholdelse av personvernerklæring

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte Scanox på info@scanox.no